Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Tyršova rozhledna

Otevírací doba rozhledny
Víkendykvěten a říjen, 1.-14. června a 16.-30. září
Denněod 15. června do 15. září
Státní svátky1. května, 8. května, 5.-6. července, 28. září, 28. října
V uvedené dny otevřeno od 10:00 do 17:00 hodin i v případě nepříznivého počasí.
Vstupné: 25,- Kč dospělé osoby, 15,- Kč děti, studenti, důchodci, ZTP, děti do 3 let zdarma
Kontakt:

Turistické informační centrum Žamberk
Masarykovo náměstí 168, 564 01 Žamberk
tel: 465 612 946
info@zamberk.eu

Současnost

Nad městem, v nadmořské výšce 468 m n. m., byla v roce 1932 postavena a slavnostně otevřena Tyršova rozhledna, která je známá také jako Rozálka nebo Rozárka. Vzhled rozhledny ve tvaru husitské hlásky byl ovlivněn starší rozhlednou Hýlačka u jihočeského Tábora.

Dvacet metrů vysoká věž má dvě vyhlídkové plošiny – první ve výšce 16 metrů a druhou těsně pod vrcholem. Ve středu vyhlídkového patra je umístěná kovová rozhledová růžice a otevírá se odtud výhled na Orlické hory a za příznivých podmínek i na Krkonoše. Z druhého vyhlídkového patra si můžete prohlédnout např. Bukovou horu a Suchý vrch.

V přízemí je vystavena část dřevěného záklopního prkna s nápisy dokumentujícími průběh stavby v r. 1932. V galerii najdete fotografie a obrázky rozhledny a nejbližšího okolí nebo příležitostné výstavy.

V průběhu otevírací doby rozhledny můžete také nahlédnout přes mříž do kaple sv. Rozálie, která stojí nedaleko věže.

V blízkosti rozhledny se každý rok koná závod Běh na Rozálku, hudební festival Jamrock a kulturní festival Orlická brána.

Tyršova rozhledna je součástí výletního okruhu městem, který vás provede i dalšími zajímavými místy Žamberka.


Vyhlídkové patro      Galerie      Přízemí
Okolí rozhledny      Okolí rozhledny (foto Pavel Morávek)      Okolí rozhledny

Historie rozhledny

Postavena podle vzoru husitské hlásky, vystavěné odborem klubu čs. turistů u Tábora.

Spodní část ze zdiva kamenného, s půdorysem protáhlého šestiúhelníku, orientovaná delšími stranami k severojihu a osami 7,5 a 8 mm.

Se střešní konstrukcí dřevěnou, původní střechou šindelovou, nahrazenou v roce 1957 eternitovými šablonami 25x25 cm. Stavba není podle rozhodnutí KNV - odboru školství a kultury památkovým objektem (z r.1957).

Vrch kopce s kaplí sv. Rozálie je ve výši 468 m n.m.

Tyršova rozhledna
12.9.1932

Požádala cizinecká komise města Žamberka za předsednictví Vlastimila Jireše, obuvníka v Žamberku č.p.3, Městský úřad o povolení k postavení rozhledny u kaple. I když byla žádost kladně vyřízena, neměla finanční komise prostředky na zakoupení pozemků.

21.9.1932

Civ. geometr Ing. Jan Kowalski slíbil, že z účtu 562 Kč za vyměření pozemku sleví městu 300 Kč. Plány rozhledny zhotovil p. Oldřich Kočí.

Tyršova rozhledna
Během r. 1933

Byly zakoupeny pozemky pro rozhlednu a sice 3030 m2 po 3 Kč z prostředků města (pro cestu, pozdější alej 1800 + 1405 = 3205 m2 po 3,50 Kčs)

Pozemek na cestu k rozhledně (a ke kapli) zakoupil Rotary klub Žamberk, tj. veškeré poplatky a dávky, včetně dávky z přírůstku 30.000 Kč (výlohy zaměření, který to potvrdil dopisem 4.11.1933). Motto Rotary klubu: Nezištná služba druhému - největší prospěch vlastní. Rotary klub vysázel již dříve alej od kaple sv. Anny a na Kyšperské ulici.

Kdo a za co postavil rozhlednu, není k dispozici doklad.

Podle městské kroniky otevřena 28.10.1932, promluvil předseda komise cestovního ruchu Vlastimil Jireš a K.St. Kašpar, starosta Orlické župy KČT.

Údajně byla rozhledna postavena na náklad Rotary klubu. Prvním výběrčím na rozhledně byl pan Exner za fixní měsíční plat 30 Kč a 20% provizi z prodaných vstupenek a možnosti prodeje občerstvení v rozhledně. Když byla rozhledna postavena, byl odtud nádherný pohled na pásmo Orlických hor, splývající se skupinou Králického Sněžníku, na Suchý vrch s Kramářovou chatou a za jasného počasí na Krkonoše se Sněžkou (z turistického průvodce před II.světovou válkou).

Druhým výběrčím byl pan Jar. Jelínek.

28.8.1935

píše Městské radě:
"Na žádost cizích hostí bylo na mě apelováno, abych tlumočil nutnost postavení klosetu na "Rozálce", zvláště nejvíce potřebný pro ženy, když jsou obsazeny všechny meze i cestičky, není možno se jim nikam uchýliti v čas své potřeby. Tlumočím tedy jejich žádost a zároveň zdůrazňuji, že postavení klosetu u Tyršovy rozhledny, věc denní potřeby, jest velice nutné.

S výrazem úcty
Jaroslav Jelínek, výběrčí v TR"

Tyršova rozhledna
24.9.1935

Sděluje Městský úřad cizinecké komisi, že k prodeji v rozhledně nebyl dán městskou radou souhlas.

28.5.1936

Vyhotovuje stavebník Pecháček návrh na suché klosety a sice 2 klosety pro ženy a 1 suchý kloset s pisoárem pro muže, v dřevěném přístřešku půdorysu 2,2x3,4 m, s pultovou střechou výšky 2,05-1,6 m. V rozpočtové ceně 1250 Kč.

18.4.1936

Doporučuje komise pro cizinecký ruch místo pro veřejný záchodek na jihovýchodní straně kopce "kaple" , při hradbě z živého plotu mezi dvěma stromy.

r. 1957

Generální oprava - odhad OSP 32,9 tis. Kč

Tyršova rozhledna
r. 1962

Inventarizační ocenění rozhledny 85 012,20 Kč. (7,5 x 8 x 13 = 780 m3)

Informace byly převzaty z poznámek architekta, z archívu pana Jiřího Fogla ze Žamberka.

2004

Interiér rozhledny byl doplněn o dřevěný strop ve vstupním prostoru, byla sem přivedena elektřina, zpevněno nejdelší schodiště a vyměněna okna. Ve středu vyhlídkového patra byla umístěna kovová rozhledová růžice podle grafického návrhu RNDr. Jana Vítka. Do roku 2004 byly půjčovány klíče rozhledny na několika místech ve městě.

2005

Od roku 2005 zajišťuje provoz rozhledny Turistické informační středisko Žamberk a v průběhu otevírací doby vykonávají obsluhu rozhledny brigádníci. Byla vyhlášena soutěž "Malujte rozhlednu" a před rozhlednou umístěna nová informační tabule, která je součástí výletního okruhu městem.

2006

Vyhlášení fotografické soutěže s názvem "Rozálka vašima očima".

2009

Zajištění rozhledny poplachovým bezpečnostním a tísňovým systémem a výměna okenního křídla ve 2. vyhlídkovém patře.

2010

Vytvoření plakátů a letáčků rozhledny v anglickém a německém jazyce.

2011

Zhotovení nových vstupenek. Oprava podhledů a výměna poškozených prken. Při této opravě se našlo dřevěné záklopní prkno s nápisy dokumentujícími průběh stavby v r. 1932. Dále byla opravena rozhledová růžice, hromosvod a informační tabule u rozhledny. Z důvodu bezpečnosti byla instalována nová světla v galerii rozhledny.

2012

Vymalování stěn a umístění části dřevěného záklopního prkna v přízemí rozhledny. Ošetření dřeva v rozhledně ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám. Umístění nové informační tabule s prezentací rozhledny ve sportovním areálu v Žamberku a opravené tabule rozhledny u čerpací stanice Benzina ve městě. Vytvoření letáčků rozhledny a propagace v brožuře Památky a turisticky zajímavá místa v Žamberku.

2013

Upraveno blízké okolí rozhledny a instalovány lavičky. Ošetření dřeva ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám. Vytvoření vstupenek ve tvaru rozhledny a vizitek s prezentací rozhledny.

2014

Instalace nových světel v galerii rozhledny, ošetření dřeva ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám, položení jutové tkaniny po obvodu galerie.

2015

Renovace opláštění rozhledny (výměna střešní krytiny a oplechování ), nátěr mříží v oknech v přízemí, instalace obnovené informační tabule u rozhledny, ošetření dřeva ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám, umístění 2 ks mobilních WC nedaleko rozhledny, určených pro návštěvníky po dobu letní sezóny, vytvoření letáčků rozhledny s fotografiemi opravené rozhledny.