Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zimní stadion Žamberk - město hledá zhotovitele stavby

Město Žamberk vyhlásilo nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Zimní stadion Žamberk" formou otevřeného řízení podle platného zákona o zadávání veřejných zakázek.
Administrátorem veřejné zakázky je ostravská společnost QUANTUM CZ s. r. o., hodnoticím kritériem ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Výstavba zimního stadionu by měla být zahájena v březnu roku 2022 a dokončena v květnu 2023. Jedná se o stadion splňující závazný standard Národní sportovní agentury pro výstavbu standardizované sportovní infrastruktury. Na výstavbu má město přislíbenou dotační podporu ve výši 90 mil. Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 136 mil. Kč bez DPH. Zadávací dokumentace je uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.
Pevně věříme, že realizace této pro naše město významné a dlouho plánované stavby zaujme co nejvíce stavebních společností, které využijí příležitost zpracovat nabídky a zúčastnit se tendru. Těšíme se na vaše nabídky!

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.09.2021
Zimní stadionObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka