Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výzva k předkládání žádostí o podporu pořízení územních plánů v roce 2021 od Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu pořízení územních plánů v roce 2021 od Pardubického kraje
Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) příslušných územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Program je vyhlášen pouze pro obce s počtem obyvatel do 3 000 včetně.
V rámci tohoto programu je podpora pořízení územního plánu
směřována na jednu smluvní etapu, tzn. na zpracování návrhu nebo upraveného návrhu.
Žádost je nutno odevzdat v termínu od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 na Pardubický kraj.
Podmínky přijetí žádosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu - výzvě.
Ke stažení:

Dokument: Výzva k předkládání žádostí o dotaci na pořízení ÚP | soubor: 46946.pdf | velikost: 0.22 MB   - Výzva k předkládání žádostí o dotaci na pořízení ÚPObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka