Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka 2021

V pondělí 1. listopadu byly v Divišově divadle slavnostně předány Ceny města Žamberka, a to trochu netradičně za 2 ročníky najednou. Ocenění jsou udělována již od roku 2011 při příležitosti oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.
Starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička a místostarosta Ivan Vrkoč předali 6 oceněným skleněnou plaketu, pamětní list a květinu. Celým večerem provázel moderátor Martin Mimra, v předsálí divadla byly vystaveny obrazy pana Josefa Nyklíčka, které zde budou k vidění až do konce listopadu. Panely s medailonky jednotlivých oceněných byly převezeny na městský úřad, kde si je můžete prohlédnout v prostorách podatelny.

OCENĚNÍ ZA ROK 2020 BYLA UDĚLENA:

• Paní Ivě Mimrové za dlouholetý přínos pro kulturní dění v Žamberku, za uspořádání dvaceti úspěšných ročníků slavnosti Majáles v roli hlavní organizátorky a za 28 let vedení pěveckého sboru Corale.
• Paní Jiřině Rejentové za mimořádné úspěchy v oboru ručního paličkování krajky, za významnou reprezentaci města a účast v národních i mezinárodních soutěžích, kde získala řadu ocenění.
• Panu Tomáši Strnadovi za organizaci třiceti úspěšných ročníků Žamberského duatlonu, za aktivní účast v republikových i zahraničních závodech a za dlouholetou nezištnou podporu místních sportovců.
• Panu Jiřímu Pěničkovi za dlouholeté působení ve funkci předsedy výkonného výboru SK Žamberk, z. s. a za práci s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti sportu.

OCENĚNÍ ZA ROK 2021 BYLA UDĚLENA:

• Paní Aleně Němcové za dlouholetý přínos a práci pro město Žamberk v oblasti mimoškolních zájmových činností, táborů a aktivit pro děti a za podíl na rozvoji partnerských styků města.
• Panu Michalu Dvořákovi za obětavou pomoc a nasazení vlastního života při záchraně tonoucích dětí.

Všem oceněným patří velké uznání za jejich celoživotní práci a činy. Ráda bych také poděkovala všem organizátorům této akce, kolegům z Městského úřadu Žamberk a pracovníkům MKP FIDIKO. Za hudební vystoupení děkuji triu trubek a Štěpánu Křikavovi ze ZUŠ Petra Ebena, pěveckému sboru Corale a také břišní tanečnici Daně Sahar z Hradce Králové, která udělala krásnou tečku za úvodní slavnostní částí programu. Závěr večera pak patřil Zuzce Mimrové a Kryštofu Tomečkovi, kteří svým originálním způsobem bavili publikum téměř další hodinu a zajistili všem přítomným nezapomenutelný hudební zážitek.
Suchomelová Kateřina , Ing. | dne 03.11.2021
1192679131410212324343840434953626772737682879396100101104110113118120121123125128Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka