Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Křest nové lodi na Základní škole Žamberk, 28. října 581

Během prázdnin vyrostl v prostorách školní družiny ZŠ 28. října nový herní prvek - loď.
Bylo tak završeno více než dvouleté úsilí o zlepšení prostředí družiny, o zajištění dostatečně velkého herního prvku, který by mohli žáci využívat během venkovních aktivit ve školní družině. Když se nepodařilo získat dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR, rozhodl jsem se požádat Radu města Žamberka o možnost přesunutí finančních prostředků v rámci rozpočtu školy na vybudování herního prvku. Rada s mým návrhem souhlasila, a tak bylo možné vejít ve spolupráci s firmou Hřiště.cz a pustit se do příprav a samotné realizace. S tou nám velmi pomohl odbor REUP (Ing. Lenka Fránková, Ing. David Vacek) a Technické služby Žamberk. Všem bych chtěl touto cestou moc poděkovat. Díky skvělé spolupráci byla loď začátkem září zhotovena a ve čtvrtek 24. září mohl také proběhnout slavnostní křest za přítomnosti pana starosty Oldřicha Jedličky a paní místostarostky Zděnky Šebkové. Pro tuto příležitost se našemu pěveckému sboru Viola výborně hodila známá písnička Kocábka, kterou jsme si společně rádi zazpívali, a pak spolu s publikem vybrali z dětských návrhů názvu lodi ten nejlepší – Družinka (autorkou je Annabela Bothe z 1. A), aby ji mohl následně pan starosta slavnostně pokřtít. Přeji kolegyním i dětem z družiny, aby si novou krásnou loď hezky užily, a jsme moc rád, že heslo naší školy „Jsme na jedné lodi“ dostalo zase o něco konkrétnější rozměr.

Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy

Za odbor REUP připojím investiční náklady prezentované akce, které zahrnují výkopové a přípravné práce, dodávku a montáž herního prvku a realizaci dopadové plochy ze štěpky: 354 800 Kč vč. DPH.
Zbývá jen popřát dětem, ať se jim na lodi bezpečně a příjemně „pluje“ a plavba je stále baví. Příznivý vítr do plachet!

Ing. Lenka Fránková, vedoucí REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 19.10.2020
loďloďloďloďloďObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka