Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

MAS ORLICKO, z.s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty zejména na investice do technologií, staveb a strojů do zemědělské výroby, na investice do zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a na investice do strojů a technologií k efektivními zpracování dřeva.
Kompletní informace naleznete v přiložených souborech.
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.03.2017
Ke stažení:

Dokument: Program rozvoje venkova | soubor: 32966.pdf | velikost: 1.73 MB   - Program rozvoje venkova
Dokument: PRV | soubor: 32967.pdf | velikost: 0.43 MB   - PRVObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka