Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Souhrnná zpráva k programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2013

Ministerstvo kultury České republiky v loňském roce již pošesté vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a ani nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Stanovená finanční kvóta pro správní území obce s rozšířenou působností Žamberk činila 378.000 Kč. Program byl realizován ve druhém základním kole. Celá kvóta byla rozdělena a během roku 2013 v plné výši vyčerpána. Do programu se přihlásili 3 žadatelé a díky finančním prostředkům z tohoto programu se zrestauroval sloup se sochou Panny Marie a sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory v Klášterci nad Orlicí, podařilo se vyměnit střešní krytinu na presbytáři kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Písečné a byly provedeny záchranné práce na 26 náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku. Díky tomuto programu ministerstva kultury, který funguje od roku 2008, se daří zachovávat a postupně obnovovat kulturní dědictví i mimo chráněná území památkových zón.
Cviková Jana, Ing. | dne 23.01.2014Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka