Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: rekonstrukce ulice Nad Poliklinikou

Od června do září 2019 probíhala rekonstrukce komunikace, chodníku a 12 podélných parkovacích stání v ulici Nad Poliklinikou. Součástí investice bylo také nové veřejné osvětlení.
Jednalo se o asfaltovou komunikaci délky 280 m od křižovatky u sídla společnosti Správa budov Žamberk s. r. o. po napojení na ulici Smetanovu. Chodníky a parkovací stání byly provedeny ze zámkové dlažby. Aby byly splněny parametry obytné zóny, došlo ke snížení obrubníků mezi chodníkem a asfaltovou komunikací na výšku 2 cm. Obruby mezi parkovacími stáními a dopravním prostorem jsou v jedné úrovni. Ačkoliv projektant nezamýšlel umístění zpomalovacích prvků, dle vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR bylo nutné na dvou místech tyto prvky (zpomalovací polštáře) instalovat.

Investiční náklady:
Realizace stavby: 3.937.208 Kč vč. DPH
Projektová dokumentace: 162.140 Kč vč. DPH
Ostatní náklady (administrace VŘ, technický dozor, archeologický výzkum): 102.184 Kč vč. DPH.

Ing. Lenka Dušková, odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Škodová Monika, Mgr. | dne 30.10.2019
nový stavpůvodní stavnový stavpůvodní stavnový stavpůvodní stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka