Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dopravní značení před budovou Městského úřadu a poštou v Žamberku.

Vážení spoluobčané,
město Žamberk v uplynulém měsíci, na základě mnoha připomínek a požadavků vás občanů zrealizovalo obnovu značení parkoviště a křižovatky před budovou Městského úřadu a České pošty v ul. Nádražní - naproti základní škole 28. října 581 v Žamberku.
Důvodem pro toto vodorovné dopravní značení bylo především množství dopravních nehod v podobě "mačkání" plechů při vyjíždění z parkovacích míst, přesto se však jednalo pro všechny zúčastněné o nepříjemné zážitky a finanční ztráty.

A tak došlo k vyznačení nejen parkovacích míst, ale i jednotlivých dopravních koridorů a také pomocí vodorovného dopravního značení „Šikmé rovnoběžné čáry“ byla vyznačena plocha na parkovišti, na kterou je ze zákona zakázáno vjíždět, což znamená, že na této ploše je také zakázáno zastavení a stání.

Chceme Vás tímto na tyto skutečnosti upozornit, neboť kontrolní činností Městské policie bylo zjištěno velmi časté porušování zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o "zkracování cesty" k náměstí v křižovatce přejetím do protisměru a také již zmíněné nedovolené parkování na vyznačené ploše.

Věříme, že toto provedené dopravní opatření zlepší situaci s parkováním a určením směru v křižovatce a že tímto ochráníme váš majetek.
Jiří Dytrt
Borovičková Kamila, Bc. | dne 06.11.2013
ParkovištěParkovištěObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka