Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ŠKOL VE SBĚRU

PAPÍRU, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Je konec školního roku a s ním je ukončena i soutěž ve sběru papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení, kterou vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy město Žamberk.
Od posledního průběžného hodnocení na konci května 2013 se nám výsledky v celkem čtyřech kategoriích ještě posunuly a pořadí škol se změnilo. Na pomyslné zlaté pozici se umístila Základní škola Žamberk, 28. října 581, a vyměnila si tak místo se Speciální střední a základní školou, která byla vloni první. Všechny školy zapojené do soutěže obdržely finanční odměny podle svého umístění a kategorie a nejlepším jednotlivcům byly předány věcné ceny.

Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků města Žamberk a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin a.s., ASEKOL s.r.o. a EKO-KOM, a.s. Mezi čtyři oceněné školy byla rozdělena finanční odměna, která pro školní rok 2012-2013 představovala celkovou částku 48 000 Kč. V rámci 6. ročníku soutěže bylo odevzdáno více než 78 tun papíru, 2,5 tuny nápojových kartonů a 17,5 tun dosloužilých elektrozařízení. Oproti loňskému ročníku bylo sebraného množství opět více. Druhotné suroviny předané dětmi v rámci soutěže škol tvoří významný podíl v celkové kvantitě za město Žamberk. Zejména nasbírané nápojové kartony představují více než 50 % váhového množství, které občané separují (23 % se vytřídí do pytlů a 27 % do žlutých zvonů spolu s plasty). Proto všem patří velká pochvala i poděkování.

Základní škola Žamberk, 28.října 581
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství 1.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka 1.místo
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka 2.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka 2.místo
Finanční odměna celkem: 18 000,- Kč

Speciální střední a základní škola Žamberk, Nádražní 468
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka 1.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka 1.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka 2.místo
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství 3.místo
Finanční odměna celkem: 17 000,- Kč

Základní škola Žamberk, Nádražní 743
Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství 2.místo
Sběr papíru dle průměru na žáka 3.místo
Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka 3.místo
Finanční odměna celkem: 10 000,- Kč

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244
Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka 3.místo
Finanční odměna celkem: 3 000,- Kč

DĚTEM I JEJICH UČITELŮM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Školy získaly zajímavé finanční odměny a děti, nejpilnější sběrači, drobné dárky. Přejeme všem zúčastněným hezké prázdniny nebo dovolenou a se začátkem příštího školního roku zveme všechny žamberské školy do dalšího, již 7. ročníku sběrové soutěže.
Hovádková Alena, Ing. | dne 28.06.2013
Ke stažení:

Dokument: Konečné výsledky soutěže | soubor: 051cd72e03653c.pdf | velikost: 0.07 MB   - Konečné výsledky soutěže
Vyhodnocení v ZŠ Žamberk, 28. října 581Vyhodnocení v ZŠ Žamberk, 28. října 581Vyhodnocení v ZŠ Žamberk, 28. října 581Vyhodnocení ve Speciální ZŠ Žamberk Vyhodnocení ve Speciální ZŠ ŽamberkVyhodnocení ve Speciální ZŠ ŽamberkVyhodnocení v ZŠ Žamberk, Nádražní 743Vyhodnocení v ZŠ Žamberk, Nádražní 743Vyhodnocení v MŠ ČTYŘLÍSTEK, Tylova 1244



Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka