Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Sousoší Nymfy a Kentaura, rumpál u kostela, výšková úprava odvodňovacího žlabu, klimatizace obřadní síně

Sousoší Nymfy a Kentaura se po delší době vrátilo na své místo na pilíři kašny na Masarykově náměstí. Tato investiční akce se časově zdržela vzhledem ke složitosti opravy vnitřního rozvodu vody sochou, kvůli kterému bylo potřeba udělat do boku sochy montážní otvor.
To si vyžádalo detailní restaurátorský průzkum a schválení památkáři. Oprava rozvodu v původní variantě se dlouho jevila jako nemožná, zvažovali jsme tedy i náhradní varianty řešení rozvodu vody (tryskající parapet), nakonec se nám ale podařilo najít odborníka, který ho dokázal opravit - pasířství Houska a Douda z Buštěhradu. Socha zde byla následně i povrchově restaurována. Vyčištěna byla též měděná tepaná nápisová cedule na pilíři.
Na četné dotazy ohledně navrácení hejna rybek uvádíme, že tuto možnost zvažujeme. Problémem je složitost zachování čistoty vody v kašně. Voda, zřejmě i vlivem vyložení olověnou vanou a kvůli množství nečistot z okolních stromů, velmi rychle ztrácí čistotu. Rybky k tomu mohou přispívat a následně tím mohou trpět. Obrátili jsme se na odborníky v této oblasti a situaci řešíme.
Investiční náklady: 121.617 Kč (vč. sejmutí, dopravy a opětovného umístění sousoší)

Rumpál u kostela znovu čerpá vodu
Na své původní místo na studnu naproti kostelu sv. Václava se vrátil také opravený rumpál. O jeho opravu, nátěr, doplnění chybějících prvků a celkové znovuzprovoznění se postarali pracovníci Muzea starých strojů a technologií, kterým bychom touto formou rádi poděkovali. Voda je dopravována dvanáctimetrovou trubkou z veliké hloubky, proto není její čerpání úplně jednoduché a je spojeno s jistým fyzickým výkonem a nutným několikerým otočením kol. Vsakování nevyužité vody a okolí rumpálu bude ještě upraveno.
Investiční náklady nepřesáhnou 70.000 Kč.
Doufáme, že se podaří obdobným způsobem opravit a zprovoznit také identický rumpál na Masarykově náměstí a v jeho blízkosti stojící pítko.

Masarykovo náměstí – výšková úprava odvodňovacího žlabu
Vyjíždění z horní poloviny náměstí na silnici I/11 znepříjemňoval hluboký odvodňovací žlab, při jehož přejíždění hrozilo poškození vozidel. Tento žlab byl výškově upraven a předlážděn nákladem 49.221 Kč. Úpravu provedli pracovníci TS Žamberk.

Klimatizace obřadní síně
Dlouhodobý problém s rychle se zhoršující kvalitou vzduchu v obřadní síni budovy radnice a komplikace s plánovaným zavedením řízeného větrání jsme vyřešili instalací klimatizační jednotky s důrazem na tichý provoz, dostatečný výkon a co nejméně rušivý vzhled. Provedení bylo odsouhlaseno památkáři.
Investiční náklady: 68.063 Kč

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.08.2019
Nymfa a Kentaur - montážní otvorNymfa a Kentaur - před povrchovou úpravouNymfa a KentaurNymfa a KentaurNymfa a Kentaurinstalace rumpáluinstalace rumpáluinstalace rumpáluodvodňovací žlab - původní stavžlab - nový stavklimatizace obřadní síněObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka