Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informujeme o uzavírkách komunikací v měsíci září

V září proběhne ve městě řada akcí, z nichž některé se dotýkají i dopravní situace omezením nebo uzavírkou některé ulice. Zde je jejich přehled.
Ve dnech od 6. do 8. září se bude konat již tradiční Žamberská pouť. Na Masarykově náměstí dojde k omezení v dopravě již od 3. září 18:00 hodin, kdy vozidla na parkovacích plochách nahradí pouťové atrakce. K úplným zavírkám provozu na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích, tj. Hluboká, Nádražní, Pod Radnicí, dojde od 6. září 17:00 do 8. září 22:00 hod. Na silnici první třídy č. 11 vedoucí centrem města bude běžný provoz zachován, z tohoto důvodu žádáme, aby chodci dbali zvýšené pozornosti při pohybu na komunikaci.

Zároveň s termínem pouti ve dnech 7. a 8. září upozorňuje ŘSD na úplnou uzavírku silnice I/11 v úseku od křižovatky U Koupaliště po křiž. se silnicí II/312 (odbočka na Líšnici), objízdná trasa je vedena přes Šedivec a Letohrad. Částečná uzavírka v cca 100 m úseku potrvá až do 22. září.

Dne 21. září proběhne další z tradičních akcí - 29. Žamberský duatlon, jehož průběh také částečně zasáhne do provozu na pozemních komunikacích. V čase od 7:00 do 17:00 hod. bude pro běžný silniční provoz uzavřena ulice 28. října (od křižovatky s ulicí Divišova po křižovatku s ulicí Nádražní). Objízdná trasa vede okolo Divišova divadla Nádražní ulicí. V době od 10:30 hod. do 11:45 hod. bude zcela uzavřena silnice II/310 ze Žamberka do Letohradu a dále směrem do obce Písečná. Úplná uzavírka pro veškerý provoz bude od výjezdu ze Zámeckého parku na začátku obce Lukavice. Z důvodu bezpečnosti závodníků na uzavřenou trasu nebudou vpuštěna žádná vozidla. Objízdná trasa není stanovena, motoristé jedoucí ze Žamberka do Letohradu mohou využít objížďku přes Šedivec. Na trase budou řádně označení pořadatelé. Věříme, že občané tato omezení přijmou s pochopením.

Kamil Luňáček, Městská policie Žamberk
Monika Škodová, redaktorka ŽL
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.09.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka