Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Co se to děje u knihovny?

Na četné dotazy občanů města objasňujeme, proč na nedávno dokončené parkové úpravě před budovou městské knihovny probíhají znovu terénní úpravy a stavební práce.
Úprava prostranství před knihovnou byla součástí akce "Revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách v k.ú. Žamberk". Při loňské výstavbě bohužel došlo k tomu, že realizační firma nedodržela projekt a dílo vykazovalo zásadní vady, pro něž nebylo možné je bez výhrad převzít, zkolaudovat a provozovat. Díky chybnému výškovému zaměření byl původní kruh umístěn o cca 300mm výše, než měl být a vlivem této chyby měly paprskové chodníky od kruhu vedoucí příliš strmý sklon, neodpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vadné dílo bylo podle uzavřené smlouvy řádně reklamováno a v současné době probíhají práce, které je uvedou do souladu s projektem a vyhláškou.

Finanční náklady na tyto práce jdou plně k tíži realizační firmy, která chybu způsobila a dílo provedla.

Práce by měly být hotové do konce června 2016.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Vanický Zdeněk | dne 09.06.2016
ÚpravyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka