Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Sousoší Nymfy a Kentaura se dnes po delší době vrátilo na své místo na pilíř kašny na Masarykově náměstí

Tato investiční akce se časově zdržela vzhledem ke složitosti opravy vnitřního rozvodu, kvůli kterému bylo potřeba udělat do boku sochy montážní otvor. To si vyžádalo detailní restaurátorský průzkum a schválení památkáři.
Oprava rozvodu v původní variantě se dlouho jevila jako nemožná, zvažovali jsme tedy i náhradní varianty řešení rozvodu vody (tryskající parapet), ale nakonec se nám podařilo najít odborníka, který ho dokázal opravit. Socha byla i povrchově restaurována a ošetřena v pasířství Houska a Douda z Buštěhradu.
Na četné dotazy ohledně znovunavrácení hejna rybek uvádíme, že tuto možnost zvažujeme. Problémem je složitost zachování čistoty vody v kašně. Voda, zřejmě i vlivem vyložení olověnou vanou a množství nečistot z okolních stromů, velmi rychle ztrácí čistotu a rybky k tomu mohou přispívat a následně tím mohou trpět. Obrátili jsme se na odborníky v této oblasti, vodu budeme pravidelně kontrolovat a situaci řešíme. Pokud to bude možné, rybky do kašny vrátíme.
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 23.07.2019
Nymfa a Kentaur 24.07.2019Nymfa a Kentaur 24.07.2019Nymfa a Kentaur 24.07.2019Nymfa a Kentaur 24.07.2019Nymfa a Kentaur 24.07.2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka