Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Vyhlášení soutěže ve sběru pro školy

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2012/2013 již 6. ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku.

Děti ze škol mohou sbírat PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY A POUŽITÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou v příloze tohoto článku, případně lze o ně požádat na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz nebo získat na Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) MěÚ Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech.

V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2012/2013. Do 17. června 2013 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánkou na slavnostní předání cen a do 28. června 2013 budou předány výhercům soutěžní ceny.
Hovádková Alena, Ing. | dne 07.09.2012
Ke stažení:

Dokument: Přihláška do soutěže | soubor: 05049f3a3cf125.doc | velikost: 0.03 MB   - Přihláška do soutěže
Dokument: Přihláška do soutěže | soubor: 05049f710035c4.pdf | velikost: 0.03 MB   - Přihláška do soutěže
Dokument: Pravidla soutěže | soubor: 05049f72cbdc1f.doc | velikost: 0.05 MB   - Pravidla soutěže
Dokument: Pravidla soutěže | soubor: 05049f79309f71.pdf | velikost: 0.04 MB   - Pravidla soutěžeObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka