Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: lávka u sokolovny, chodník naproti parkovišti u muzea

Jednání o možné záchraně lávky u sokolovny
V pátek dne 26. dubna 2019 proběhla prohlídka lávky doc. Ing. Vladimírem Hrdouškem, odborníkem na mostní betonové konstrukce z ČVUT Praha.
Tuto akci inicioval pan Zdeněk Bureš z Prahy a vedení města tuto návštěvu umožnilo v nejbližším navrhovaném termínu. Schůzky se zúčastnil starosta města, místostarostka, radní a zastupitelé, městský architekt Ing. arch. Martin Frei, Ing. Dobrovolný (prováděl v prosinci 2018 prohlídky městských mostních konstrukcí a na základě jeho doporučení byla lávka uzavřena), pracovníci odborů REUP a SPDO a občané, kteří se o dění kolem lávky zajímají. Děkujeme všem přítomným za hojnou účast a věcné a racionální jednání.
Docent Hrdoušek si lávku podrobně prohlédl a označil ji za zajímavou stavbu. Uvedl, že není zastáncem bourání starých staveb v případech, kdy to není nutné. Sdělil přítomným zajímavé technické informace a objasnil příčinu pádu lávky v pražské Troji. Vysvětlil také provádění diagnostiky hlavních nosných prvků konstrukcí, kdy je nutné styčníky zcela odhalit, což nelze provést jinak než otlučením ochranné betonové vrstvy. Takový zásah však pochopitelně konstrukci značně oslabuje. Pan docent uvedl, že konstrukce lávky dokončila svou životnost a vzhledem ke stavu nosných prvků, náročnosti a nákladnosti opravy, faktu, že původní a nové hmoty dobře nespolupůsobí a péče o takto sanované konstrukce je náročná a drahá, záchranu lávky nedoporučil. Na samý závěr jednání uvedl, že „být na našem místě a v naší situaci, lávku by nahradil vhodnou novou konstrukcí“. Na místě bylo také vysvětleno, že uzavření lávky pro veřejnost je v pořádku a jako takové je doporučeno ho ponechat. Stav styčníků nelze bez diagnostiky zjistit a potvrdit a bezpečnost lidí musí být vždy na prvním místě. Dosavadní postup prací vedených odborem REUP byl tedy vyhodnocen jako správný a práce na projektové dokumentaci nové lávky pokračují. Aktuální informace budou sděleny na jednání zastupitelstva města dne 11. června 2019.

Chodník naproti parkovišti muzea
Právě dokončenou investiční akcí je rekonstrukce části chodníku naproti parkovišti městského muzea u silnice I/11 v délce 29,09 m. Byla zde provedena rekonstrukce chodníkových ploch a přilehlého zeleného pásu, součástí jsou i sjezdy k domům čp. 582 a 583 a funkční odvodnění. Povrch chodníku je z betonové dlažby. Investiční náklady: 323.640 Kč vč. geodetického zaměření, projektové dokumentace, technického dozoru a DPH.

Zahájili jsme výstavbu šikmých parkovacích stání na náměstí Gen. Knopa.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.05.2019
chodník naproti muzeu - nový stavchodník naproti muzeu - původní stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka