Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2012

Rada Pardubického kraje vyhlásila pro rok 2012 výše uvedený program.

O poskytnutí grantu je možno žádat v rámci tří podprogramů:

A) stavební obnova kulturních památek
B) restaurování kulturních památek a jejich součástí
C) zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru
Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A) a jednu žádost do podprogramu B).

Žádosti o grant se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 14.12.2011 (budova radnice, Masarykovo nám. 166, Žamberk, 1. patro, dveře č. 206)

Potřebné informace, zásady a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje (viz. odkaz):
Cviková Jana, Ing. | dne 03.11.2011Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka