Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Slavnostní večer - 27.10.2011

Ve čtvrtek 27. října 2011, v předvečer státního svátku, si město Žamberk připomnělo 93. výročí vzniku samostatného československého státu.
Pietní akt

Pietní akt se uskutečnil u pomníku TGM na Masarykově náměstí, kde čestnou stráž drželi členové o.s. Četnická pátrací stanice Pardubice a členové Junáka Žamberk.
Po slavnostním projevu starosty města Jiřího Dytrta a krátkém shrnutí historických událostí kolem 28. října 1918 panem Vladislavem Severinem ml., byly za Město Žamberk a JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Žamberk položeny květiny k pomníku TGM. Celý pietní akt provázela hudba Dechového orchestru ZUŠ Petra Ebena, pod vedením Ladislava Tyrnera.
Následně byly položeny květiny u pomníku obětem I. sv. války ve Vojáčkových sadech a u pomníku legionáře Bedřicha Havleny.
Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří svojí přítomností na pietním aktu uctili památku padlým v I. sv. válce a připomněli si vznik samostatného československého státu.


Cena města Žamberka 2011

Město Žamberk poprvé udělovalo Cenu města Žamberka. Stalo se tak ve čtvrtek 27. října 2011 v Divišově divadle v Žamberku. Při slavnostním večeru pořádaným u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu byly vybraným osobnostem města předány Ceny města Žamberka.

Ocenění bylo uděleno:
• manželům JUDr. Zdeňku Jaškovi a Jarmile Jaškové
- za celoživotní badatelskou a publikační činnost věnující se mnoha oblastem historie města Žamberka - především historii městského znaku, tvrze Trundorf, rodiny Parishů
- za mnohaletou koncepční práci pro Městské muzeum v Žamberku
- za širokou spolkovou činnost a aktivní působení ve sportovních klubech

• manželům Františku Pírkovi a Vlastě Pírkové (+2011), In memoriam
- za významnou a rozsáhlou celoživotní badatelskou, publikační, spisovatelskou a přednáškovou činnost věnující se mnoha oblastem historie města - především historii Židovské obce a Židovského hřbitova v Žamberku
- za donátorství a dlouholetou koncepční práci pro Městské muzeum v Žamberku

• paní Haně Michaličkové
- za celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti společenské a taneční výchovy
- za mimořádný osobní přístup motivující mladé lidi k dalšímu studiu profesionálního uměleckého tance
- za úspěšnou choreografickou činnost vyjádřenou při celovečerních tanečních večerech „Mládí tančí“, v nespočetných veřejných vystoupeních ve městě, celé České republice a při prezentaci města v zahraničí

• panu Jiřímu Mergancovi (+2006), In memoriam
- za celoživotní badatelskou a publikační činnost věnující se mnoha oblastem historie města
- za iniciativní a praktickou práci pro městské muzeum, která vedla k vytvoření stálých muzejních expozic, realizaci příležitostných výstav a ke zpřístupnění Domku Prokopa Diviše
- za realizaci a odhalení pamětních desek mnoha významným žamberským osobnostem

Dále bylo předáno vysokého skautského vyznamenání panu Vladislavu Severinovi st. za celoživotní práci pro český skauting. Medaili sv. Jiří předal panu Vladislavu Severinovi st. Ing. Jan Adamec Ph.D. – vůdce oddílu oldskautů střediska Junáka Žamberk a pan Tomáš Blecha – člen střediskové rady Junáka Žamberk.

Slavnostní večer zakončil koncert swingové hudby v podání Swing Band ZUŠ Žamberk pod vedením Josefa Dostála. Děkujeme za nádherný hudební zážitek.

Faltusová Zuzana | dne 11.11.2011
Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Slavnostní večer - 27.10.2011Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka