Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

II. kolo FRB

Město Žamberk vyhlašuje dle „Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2005 - O vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 1996 – FRB I


“ II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“.


Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území města Žamberka nebo oprávněný nájemce v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu z vlastnictví města a splňují i další podmínky Obecně závazné vyhlášky č. 4/2005


do 26. srpna 2011 do 12:00 hodin


Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním odboru MÚ v Žamberku u pí. Matějíčkové nebo stáhnout z webových stránek města Žamberka - sekce formuláře.
Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz.vyhláška).
Výběrová komise jmenovaná radou města po posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých půjček.
O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne ZM. O výsledku budou žadatelé písemně informováni.
Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí ZM. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk.

Půjčky se poskytují na:

* Obnovu střechy starší 10 let
* Zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy
* Zřízení vodovodní přípojky
* Dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě
* Obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí
* Zateplení obvodového pláště domu
* Vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
* Vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou
* Koupi bytu z vlastnictví města Žamberka dle Pravidel o prodeji bytů

Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše 150.000,- Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše 250.000,- Kč na jeden nově postavený byt. Maximální výše úvěru pro vlastníky obytných domů s více byty je 2.500.000,-Kč
Na koupi bytů z vlastnictví města Žamberka město poskytuje oprávněným nájemcům půjčku do maximální výše 100.000,-KčÚrokové sazby jsou: 3% p.a. na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu,
jestliže vzniká nový byt
4% p.a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu
4% p.a. v případě koupě bytu oprávněným nájemcem
0,1% úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů:
max. 4 roky v případě poskytnutí úvěru ve výši do 50.000,- Kč
max. 5 let v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu oprávněným nájemcem
max. 7 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad 50.000,- Kč
max. 8 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad 50.000,- Kč v případě, že vzniká nový byt
Úrokové sazby a lhůty splatnosti se řídí dle obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2005.

Bližší informace podá: Hana Matějíčková tel. 465 670 324

Matějíčková Hana | dne 15.07.2011
Ke stažení:

Dokument: II. kolo FRB | soubor: 04e20220f6eca1.doc | velikost: 0.03 MB   - II. kolo FRB
Dokument: II. kolo FRB | soubor: 04e20221ce03ee.pdf | velikost: 0.03 MB   - II. kolo FRBObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka