Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Město Žamberk uspělo v získání grantu

Město Žamberk podalo prostřednictvím odboru ŽPZE žádost do grantového řízení pro rok 2011, který vyhlásil Fond Asekol. Posláním a účelem fondu je finanční a nebo materiálová podpora neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení,
jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení.

V Žamberku máme rozmístěno deset červených kontejnerů na dosloužilé elektrospotřebiče. Některá stanoviště neměla zpevněný podklad, proto jsme se rozhodli na pěti místech, kde byly kontejnery položeny na travnatý povrch, zpevnění dobudovat. Na základě rozhodnutí Rady Fondu Asekol jsme uspěli s předloženým projektem „Úprava míst pro umístění stacionárních kontejnerů na zpětný odběr drobných elektrozařízení“ a město Žamberk získalo 28 000,- Kč.

Věříme, že vybudováním kvalitního zpevnění pod nové kontejnery v ulicích Čs. armády (u čerpací stanice PHM), Pionýrů (u SBD), 28.října (u branky do parku), Za Kopečkem (v sídlišti rodinných domů) a na náměstí Generála Knopa, dojde ke zlepšení vzhledu stanovišť, snadnějšímu úklidu, lepší manipulaci s kontejnery a upravená místa také poskytnou větší komfort všem, kteří aktivně třídí odpad.
Hovádková Alena, Ing. | dne 06.06.2011
Ke stažení:

Dokument: projekt | soubor: 04f2f8cd186034.pdf | velikost: 0.02 MB   - projekt
Soubor /prezentace/images/fotografie/04dec6f575b56e.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!
nám. Generála Knopa
Soubor /prezentace/images/fotografie/04dec6fc3d878f.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!
ul. 28.října
Soubor /prezentace/images/fotografie/04dec70098a1b3.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!
sídliště rod.domů AlbertinumObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka