Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Elektrifikace dětského dopravního hřiště

Město Žamberk v roce 2007 přispělo významnou měrou v oblasti dopravní výchovy dětí a mládeže ke zvýšení jejich bezpečnosti realizací vybudování dětského dopravního hřiště.
Již v té době vznikla myšlenka provést v budoucnu na tomto hřišti jeho elektrifikaci v podobě vybudování světly řízené křižovatky a osazení simulátoru železničního přejezdu, což v současné době plné dopravních nehod na přejezdech je velice účelné a potřebné, ačkoliv se to na první pohled může zdát, jako vyhozené peníze. Opak je pravdou a výzkumy ukazují, že návyky v dopravní výchově získané v dětství a při ranném výcviku se v budoucnu zužitkovávají v ochraně zdraví nejen sebe, ale i okolí. To také vede k větší pozornosti a bezpečnosti v běžném silničním provozu na pozemních komunikací.
V této souvislosti a za tímto účelem byly v uplynulých létech shromažďovány finanční prostředky nejen města, ale i velmi ochotných dárců a přispěvovatelů, kteří v této technické možnosti viděli smysluplnou věc, která se vyplatí nám všem. V průběhu měsíce červenec bylo zařízení instalováno a připraveno k užívání.
A tak Vás všechny občany města a širokého okolí, zejména děti a mládež chceme pozvat na 5. září 2011 v 10.00 hod. na dětské dopravní hřiště v Žamberku ve sportovním areálu u Penny marketu, kde bude zařízení uvedeno a předáno do provozu.
Na závěr je třeba vyjmenovat všechny, kteří se podíleli na tom, že v Žamberku máme jedno z nejmodernějších dětských dopravních hřiště v celém široké okolí:

Město Žamberk
Pardubický kraj
GAPA GROUP a.s., Vamberk
Isolit – Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Kombit spol. s.r.o., Choceň
MEIXNER & HANUŠ a.s., Praha
Jan Parish – Správa Parishových lesů
Šmídl s.r.o, Žamberk
Vaspo s.r.o., Vamberk

Přijďte se podívat na 1. světly řízenou křižovatku v Žamberku.


Za odbor REÚP
Ing. Vladimír Fabián
Faltusová Zuzana | dne 29.07.2011
Soubor /prezentace/images/fotografie/04e328ced95874.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!
Soubor /prezentace/images/fotografie/04e328d06696b7.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!
Soubor /prezentace/images/fotografie/04e328d19b4f30.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!
Soubor /prezentace/images/fotografie/04e328d2cd739d.jpg není k dispozici! (/home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/knihovny/class/basic.class.php, řadek 637)!Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka