Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Rekonstrukce budovy městského úřadu

Zahajujeme rekonstrukci budovy čp. 833 v Nádražní ulici, kde kromě Městského úřadu sídlí i Městská policie, Úřad práce a Česká pošta.
Vítězem opakovaného výběrového řízení je společnost KPV SYSTÉM s.r.o. z Ústí nad Orlicí, bylo předáno staveniště a 1. března 2019 zahajujeme práce. Předpokládaný termín dokončení je podle uzavřené smlouvy o dílo 15. prosince 2019. Jedná se o investici o celkovém objemu 36,4 mil. Kč (vč. DPH), dotačně podpořenou ze SFŽP částkou 4,6 mil. Kč.
Na budově provedeme rozsáhlou úpravu krovu (zmizí stávající obloukové vikýře, které nahradí vikýře průběžné, pásové), zateplení střešního pláště nadkrokevní izolací a výměnu střešní krytiny. Podkroví bude rozšířeno o dosud nevyužívanou část nad Úřadem práce, zajímavá proměna čeká sál zastupitelstva i současné podkrovní kanceláře. Dojde k bezbariérovému zpřístupnění podkroví vestavbou osobní plošiny. V celé budově vyměníme výplně otvorů, zavedeme řízené větrání s rekuperací odpadního tepla a stávající osvětlení nahradíme úspornými LED svítidly. Rekonstrukce kotelny zahrnuje výměnu kotlů a úspornou náhradu neekonomického ohřevu teplé užitkové vody.
Realizaci se budeme snažit provádět při minimálním narušení provozu, při tomto objemu prací je ale zřejmé, že se bez dočasného stěhování některých pracovišť a omezení provozu v okolí budovy neobejdeme. O přesunech budeme občany informovat prostřednictvím ŽL, webových stránek, Facebooku města a na vstupních dveřích budovy. Tato investice je potřebná a dlouho plánovaná a dočasné nepohodlí, které přinese, přispěje do budoucna ke zkvalitnění pracovního prostředí i k výrazným provozním úsporám.
Protože potřebujeme prostor na zařízení staveniště, bude po dobu prováděných prací ztíženo parkování v okolí budovy a v Habrově dvoře, kam musíme přemístit auta České pošty a služební automobily ostatních organizací, která ve dvoře a garážích budovy běžně parkují. Prosíme proto občany o trpělivost a pochopení situace.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 26.02.2019
MěÚMěÚHabrův dvůr - vyhrazená stáníObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka