Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Lávka u sokolovny – architektonické návrhy a veřejné projednání

Po již zveřejněných informacích v ŽL 18/2018, na webových stránkách a na městském Facebooku pokračuje projektant s prací na podobě lávky. Zaslané architektonické návrhy byly představeny radním 7. února a zastupitelům 12. února 2019, nyní je předkládáme občanům.
O názor jsme požádali také městského architekta (schůzka k tomuto tématu proběhla 22. února 2019). Kdo sledoval zasedání zastupitelstva, mohl slyšet, kolik otázek je při přípravě projektu třeba řešit, a také to, že na konečnou podobu lávky nejsou jednotné názory (pouze pro pěší/i pro cyklisty, materiál nosné konstrukce, pochůzná vrstva atp.). Nejen tyto otázky k podobě nové lávky budou prodiskutovány na veřejném projednání s městským architektem dne 18. března 2019 v 17 hodin v sále ZM, na které Vás srdečně zveme. Občany, kteří se k tématu chtějí vyjádřit, prosíme o účast a případně i zaslání nápadů a připomínek předem, abychom mohli např. podklady k nim připravit. Základem pro soutěž na výběr zhotovitele je kvalitní zadání, právě proto je diskuse ve fázi projektování tak důležitá. Provádění změn v již vyprojektovaném, povoleném a vysoutěženém stavebním díle (navíc např. svázaném dotačními podmínkami) je mnohdy velmi složité nebo nemožné. Těšíme se na Vaši účast.
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
kontakt: l.frankova@zamberk.eu
Škodová Monika, Mgr. | dne 26.02.2019
lávka u sokolovny - návrhlávka u sokolovny - návrhlávka u sokolovny - návrhlávka u sokolovny - návrhObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka