Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – šikmé rovnoběžné čáry

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
vodorovná dopravní značka "Šikmé rovnoběžné čáry" (č. V 13) se nachází u marketu Billa v Žamberku.
Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, "Šikmé rovnoběžné čáry" vyznačují plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
Pozn.
Z tohoto důvodu nezapomínejme na povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen dle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.
Štrup Ivo, Bc. | dne 11.08.2020
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – šikmé rovnoběžné čáryPravidla provozu na pozemních komunikacích – šikmé rovnoběžné čáryPravidla provozu na pozemních komunikacích – šikmé rovnoběžné čáryObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka