Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Rekonstrukce chodníku Zámecká, 1. etapa

V loňském roce byla provedena rekonstrukce chodníku podél ulice Zámecká v délce 217,5 m od podloubí domu čp. 175 (kebab) podél silnice I/11 směrem ke koupališti. V úseku došlo k výměně asfaltového krytu za žulovou mozaiku včetně doplnění bezpečnostních a hmatových prvků.
Původní obruby jsou nahrazeny kamennými, konstrukci doplnila nová železobetonová opěrná zeď v dolní části úseku (pod odbočkou k sokolovně) a nové ocelové zábradlí, které je v horní části na nové železobetonové římse. Od plánované rekonstrukce původního železobetonového zábradlí jsme bohužel museli v průběhu stavby ustoupit z důvodu jeho neopravitelného stavu a finančním a časovým možnostem. Součástí investiční akce byla výměna veřejného osvětlení. Protože si změna řešení zábradlí vyžádala úpravu projektu a změnu stavebního povolení a také kvůli komplikacím s karanténami a nemocností pracovníků zhotovitelské společnosti v době pandemie, se realizace protáhla až do prosince.

Celkové investiční náklady: 5 266 395 Kč
Projekt "Chodník Zámecká Žamberk" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007921 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše přislíbené dotace je 1 995 000 Kč.

Proč není chodník dokončen až po křižovatku s odbočkou na Klášterec?
Občané se často ptají, proč není chodník dokončen až po spodní křižovatku. Je to proto, že zbylý úsek chodníku bude proveden v rámci velké investiční akce ŘSD společně s mostem, prostorovou úpravou křižovatky, odbočkou na Klášterec nad Orlicí a začátkem úseku pokračujícího ke koupališti. Tato akce by měla být zahájena v letošním roce vybudováním objízdné trasy a dokončena v roce 2022, její investiční náklady přesáhnou částku 50 mil. Kč.
Na uvedenou stavbu budeme následně navazovat chodníkem "Zámecká II.", který je projektově připraven a na který aktuálně kompletujeme žádost o dotaci. Na úsek od odbočky směrem na Klášterec letos projektant zpracovává dokumentaci (od tohoto místa přes most až na horní úsek ulice Draha).

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 14.01.2021
situaceZámecká, původní stavZámecká, původní stavZámecká, původní stavZámecká, původní stavZámecká, průběh stavbyZámecká, průběh stavbyZámecká, nový stavZámecká, nový stavZámecká, nový stavZámecká, nový stavZámecká, nový stavZámecká, nový stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka