Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Rekonstrukce chodníků v ulicích Mánesova, Komenského a 28. října

Ulice Mánesova a Komenského
Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku s živičným povrchem, přilehlého k místním komunikacím, a o úpravu chodníku u gymnázia pro zvýšení bezpečnosti žáků.
Trasování doznalo drobných změn zejména z důvodu posunutí silničních obrub pro sjednocení šířky chodníků a rozšíření plochy parkoviště v ulici Komenského. Na konci úseku byl upraven přechod pro chodce. V ulici Mánesova byla trasa silničních obrubníků mírně posunuta pro zachování minimální předepsané šířky chodníků (1,5m) a vozovky (5,5m). Celkem bylo upraveno 697 m2 chodníků a 175 m2 sjezdů.

Ulice 28. října
Zde se rovněž jednalo o rekonstrukci stávajících živičných chodníků, investice probíhala ve dvou úsecích – od vchodu do parku naproti Animu po křižovatku s ulicí Divišovou a poté od ulice Revoluční po Příčnou. Naproti Animu bylo provedeno prodloužení chodníku z důvodu bezpečného převedení chodců a novým místem pro přecházení. To si vyžádalo přeložení stání pro kontejnery a úpravu dopravního značení. S majitelem zámeckého parku se podařilo vyjednat demolici nevzhledné brány do parku a celý prostor zkulturnit. Za tuto spolupráci bychom chtěli panu Parishovi ještě jednou poděkovat. Součástí investice je rekonstrukce a nové nasvětlení přechodu pro chodce u pohostinství U Vavřičků a úpravě poloměrů křižovatky s ulicí Příčná. Celkem bylo upraveno 493 m2 chodníků a 113 m2 sjezdů.
Celkové investiční náklady (včetně geodetických podkladů, projektových dokumentací, autorských a technických dozorů): 5.400.000 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 11.12.2018
chodník 28. října před rekonstrukcíchodník 28. října před rekonstrukcíchodník 28. října po rekonstrukcichodník 28. října po rekonstrukcichodník Komenského před rekonstrukcíchodník Komenského před rekonstrukcíchodník Komenského po rekonstrukcichodník Komenského před rekonstrukcíchodník Komenského před rekonstrukcíObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka