Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ohlédnutí za BARIEM

Ve dnech 2. až 4. října 2009 město Žamberk vzpomnělo 65. výročí příchodu paraskupiny BARIUM do Žamberka.
V pátek se uskutečnila mše za Josefa Šanderu a Josefa Žižku.

Sobotní program zahájila projížďka kolony dobových i současných vojenských vozidel ulicemi města, které se následně shromáždily na Masarykově náměstí, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout. K tomu zahráli několik válečných melodií skotští dudáci The Rebel Pipers – Pipes and Drums ve stylovém oblečení. Již od 9 hod. se na městské radnici scházeli pamětníci, spolupracovníci BARIA, jejich rodinní příslušníci a další významní hosté, které pak oficiálně přijal v obřadní síni starosta města Jiří Dytrt.

Poté se uskutečnil pietní akt v osadě Polsko před usedlostí Žabkových, kde parašutisté našli svůj úkryt od 6. října 1944 až do 16. ledna 1945, kdy byli zradou dopadeni. Čestnou stráž u pamětní desky drželi členové klubů vojenské historie v dobových uniformách, příslušníci 43. výsadkového praporu z Chrudimi a členové Klubu výsadkových veteránů. Na úvod zahráli opět skotští dudáci. Slavnostní projevy pronesli: starosta města Žamberka Jiří Dytrt, organizátor oslav a autor výstavy BARIUM Vladislav Severin, vojenský přidělenec Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska plk. Jamie Athill (tlumočila Jana Fialová) a ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu (VHÚ) v Praze a zástupce ředitele VHÚ v Praze mjr. Mgr. Michal Burian. Následovalo položení věnců a kytic k pamětní desce.

Český svaz bojovníků za svobodu Praha udělil městu Žamberku a rodině Žabkových Pamětní medaili za významnou spolupráci a pomoc v činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu. Na závěr pietního aktu toto ocenění předal plk. PhDr. Vasil Chymčák, člen ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu a předseda OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové. Hudební doprovod byl velmi důstojným a profesionálním způsobem proveden orchestrem ZUŠ Petra Ebena Žamberk.

Po skončení pietního aktu navštívili hosté výstavu BARIUM v městském muzeu, kde je zasvěceným slovem provázel Vladislav Severin. Odpolední část oslav se konala v areálu Pod Černým lesem, kde byly rozloženy vojenské tábory klubů vojenské historie zabývající se historií Československé armády. Této akce se s vojenskou technikou a zbraněmi zúčastnilo více jak 60 uniformovaných vojáků z Klubů vojenské historie i současné armády.

Hudební vystoupení skupin The Rebel Pipers – Pipes and Drums a Taxmeni bylo proloženo ukázkami výcviku vojáků za 2. sv. války a seskokem pražské skupiny parašutistů vedené Mojmírem Kytnarem.

Návštěvníci si zde mohli zakoupit certifikované úlomky žuly z právě tesaného pomníku, který bude na památku našich parašutistů umístěn ve skotském Arisaigu, kde za 2. sv. války probíhal jejich výcvik. Záštitu nad výstavbou pomníku převzal prezident České republiky Václav Klaus. Výtěžek z prodeje úlomků v rámci oslav v Žamberku činí 1.380,- Kč a je určen na podporu realizace tohoto pomníku.
Sobotní program zakončilo v Divišově divadle promítání dobového filmu Atentát.
V neděli byla zahájena výstava BARIUM, kde její autoři Vladislav Severin a Libor Pařízek poskytli návštěvníkům podrobný a velmi poutavý výklad.

Tato akce přilákala velký počet diváků. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a uctili tak památku členů paraskupiny BARIUM, která působila i v našem městě, a dva z jejich tří členů položili svoje životy za naši svobodu.

Zuzana Žváčková, referent pro kulturu, vzdělávání a sport


Pozvání přijali:

- vojenský přidělenec Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pan plk. Jamie Athill

- veterán II. světové války armádní generál Tomáš Sedláček, absolvent paravýcviku ve Velké Británii, příslušník 2. paradesantní brigády v Sovětském svazu. Útvar bojoval v Karpatech a posléze byl v rámci pomoci Slovenskému národnímu povstání shozen na Slovensku. Po porážce povstání Tomáš Sedláček spolu se zbytky brigády pokračoval v odporu v oblasti Nízkých Tater, v únoru přešel i s ostatními přeživšími frontu. Po únoru 1948 byl mučen a vězněn komunistickým režimem

- veterán II. světové války pplk. Jiří Pavel, člen Československé obce legionářské v zahraničí - Velká Británie. Prošel kompletním výcvikem parašutisty k výsadku do okupované vlasti. Pro běh událostí již nebyl do výsadku zařazen, ale jako tankista čs. obrněné brigády prošel bojovou cestou do vlasti. Po únoru 1948 perzekuován a později odchází do Velké Británie.

- paní Věra Nývltová, rozená Vachková z Hradce Králové, dcera Václava Vachka, jednoho z hlavních spolupracovníků BARIA v Hradci Králové, kterého na hradeckém gestapu ubili k smrti

- paní Jana Javorová, pan Vladimír Žabka a pan Jiří Žabka s rodinami - vnučka a vnuci pana Rudolfa Žabky a Boženy Žabkové, kteří v Žamberku-Polsku od 6.10.1944 do 16.1.1945 ukrývali dva členy skupiny BARIUM

- Ing. Milan Šabata, vnuk pana Ferdinanda Rohleny z obce Slemeno, kde hlavně přebýval radiotelegrafista skupiny BARIUM Josef Žižka.

- PhDr. Josef Krám z Rychnova nad Kněžnou a paní Lidmila Vacková z Hradce Králové. Jejich otec Antonín Krám z Vysoké nad Labem byl spolupracovníkem BARIA.

- senátorka Parlamentu ČR Ing. Ludmila Müllerová

- člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místopředseda podvýboru pro kulturu a mediální legislativu pan Josef Ježek

- mjr. Mgr. Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu v Praze a zástupce ředitele VHÚ Praha

- plk. PhDr. Vasil Chymčák, člen ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu a předseda OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové, a Ing. arch. Václav Čeřovský, člen OV Českého svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové

- Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fingerlandův patologický ústav v Hradci Králové. Podrobil analýze pitevní protokoly parašutisty Alfréda Bartoše (Silver A) a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha

- Doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc., člen Českého svazu bojovníků za svobodu Praha

- pan Pavel Pobříslo, předseda Společnosti Václava Morávka Kolín a pan Zdeněk Bydžovský, člen Společnosti Václava Morávka Kolín

- pan Pavel Taussig, filmový historik a scénárista, který významnou měrou přispívá k popularizaci válečných hrdinů a obětí války

- Mgr. Libor Pařízek z Rychnova nad Kněžnou, spoluautor výstavy BARIUM

- paní Iveta Irvingová, členka Asociace nositelů legionářských tradic Praha

- pan Jaromír Krutiš, Svaz letců České republiky a člen 276. Sqdn. (reenacted) RAF

- delegace Klubu výsadkových veteránů Praha, vedená panem Milošem Matouškem

- delegace Klubu výsadkových veteránů Hradec Králové

- delegace Klubu výsadkových veteránů Chrudim vedená panem Vladislavem Musílkem

- Ing. Petr Musílek, střediskový vůdce JUNÁKA – svazu skautů a skautek Žamberk

- plk. Rudolf Macek, Konfederace politických vězňů Náchod, účastník 3. odboje

- pan Julius Maleček, čestný předseda Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“ z Brna

- paní Hana Kolouchová z Hradce Králové, čestný host oslav. Její manžel zásadní a dosud nepřekonanou měrou přispěl k popisu anabáze skupiny BARIUM.

- spisovatel pan Josef Havel, člen předsednictva Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ústí nad Orlicí

- paní Jana Jánošíková a pan Vlastimil Říha, zástupci Konfederace politických vězňů České republiky, pobočka Ústí nad Orlicí

- pánové Vladimír Pohorský a Roman Marik, Okresní výbor Československé obce legionářské v Ústí nad Orlicí

- pan Karel Štusák, člen ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Pardubice a redaktor "Národního osvobození"

- pan Boris Tichý, Český svaz bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou

- pan Jan Brunclík, Český svaz bojovníků za svobodu Hradec Králové

- mjr. v z. Josef Hrdina, Český svaz bojovníků za svobodu Kostelec nad Orlicí
Vanický Zdeněk | dne 05.10.2009
Ohlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMOhlédnutí za BARIEMObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka