Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Muzejní sezóna roku 2009 zahájena vernisáží výstavy věnované prof. Josefu Cibulkovi

Muzejní sezonu roku 2009 zahájilo žamberské muzeum dne 16. dubna 2009, kdy byla slavnostní vernisáží veřejnosti zpřístupněna výstava věnovaná regionální osobnosti mimořádného významu - prof. Josefu Cibulkovi.
V úvodním projevu nejprve seznámila ředitelka muzea Marie Otavová s celoroční nabídkou výstav a doprovodných akcí a vyzvala přítomné k jejich návštěvě. Úkolu připomenout profesní dráhu teologa, vědce a historika umění se zhostila Mgr. Věra Sekotová, neteř profesora Josefa Cibulky, která ve svém projevu zdůraznila citové a profesní vazby, které spojovaly prof. Josefa Cibulku s prostředím Žamberka.

Reprezentativně pojatá výstava byla doplněna autentickými záběry a fotografiemi vážícími se k prostředí legendární Mazurovy vinárny. Byly připomenuty přátelské vztahy k majiteli velkostatku Karlu Parishovi, který dovolil, aby byly během II. světové války ukryty v interiérech žamberského zámku obrazy z galerie moderního umění, u nichž bylo třeba zabránit, aby se nedostaly do rukou nacistů. Výstava rovněž přiblížila atmosféru slavné výstavy Ikonografie Žamberska, pořádané za předsednictví prof. Josefa Cibulky v Žamberku v roce 1940. Prostřednictvím fotografií byly prezentovány jednotlivé výstavní sály s exponáty i členové kuratoria.

S velkým zájmem veřejnosti se setkaly informace o podílu našeho krajana na dostavbě chrámu sv. Víta v Praze a prezentace maket skvostných vitráží Svatovítské katedrály. Při pracích na dostavbě a výzdobě chrámu vyvíjel prof. Cibulka bohatou činnost. Vytvářel ikonografické návrhy pro Otakara Španiela a V. H. Brunera, figurální předlohy pro okna a mozaiky pro Maxe Švabinského, Františka. Kyselu, Karla Svolinského i Alfonse Muchu. Při rekonstrukci hrobek českých králů se setkal s architektem Kamilem Roškotem a jejich spolupráce postupně přerostla v přátelství. Hosty vernisáže zaujaly aktivity Josefa Cibulky spojené s průzkumem a popisem českých korunovačních klenotů i jeho iniciativa vystavit v roce 1929 klenoty pro veřejnost.

Nádherné hudební vystoupení si pro tuto vernisáž připravili žáci a učitelé ZUŠ P. Ebena. Zazněla Sextová polka pro sólovou flétnu Milana Nováka v podání Lukáše Sourady s klavírním doprovodem paní učitelky Evy Šmokové. Svěží jarní atmosféru přinesly tři písně – Petrklíč, Ráčata a Teče, voda teče, které přednesli Hanka Brůnová, Merkétka Floderová, Anička Machová a Lukáš Sourada. Píseň Petrklíč byla vybrána z autorské dílny prof. Petra Ebena, skladby nastudovala s posluchači ZUŠ paní učitelka Mgr. Olga Kalášková.

Vernisáž proběhla v příjemném duchu, v závěru bylo poděkováno soukromým zapůjčitelům sbírek, Galerii Crux, která výstavu na vlastní náklady vytvořila i dalším institucím, které zapůjčily archivní materiály svých fondů – Archivu Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu pro dějiny umění FF UK, Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK, Řeholnímu řádu Školské sestry sv. Františka i Státnímu okresnímu archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.

Marie Otavová
Kalous Petr | dne 04.05.2009
Vernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVernisáž výstavyVýstavaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka