Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Co bude s lávkou u sokolovny?

Po provedené rekonstrukci mostu do Polska jsme v rámci zahájení přípravy rekonstrukce dalších mostů přes Divokou Orlici nechali vypracovat odbornou studii řešení rekonstrukce lávky za sokolovnou a mostu před ČOV (na spojnici ulic Pod Suticí a Albertova).
Citace ze studie: „Lávka je přibližně 108 let stará a její zbytková životnost je zcela vyčerpána. Poruchy betonových konstrukcí jsou vážné a vlastní nosná konstrukce je v klíčových místech značně oslabena. Hospodárná oprava konstrukce není možná. Je to dáno zejména tím, že veškeré sanační materiály mají omezenou životnost a bylo by nutné je za 10 – maximálně 15 let obnovovat znovu. Poškozená výztuž s ohledem na míru poškození by se musela složitě zesilovat. S ohledem na výše uvedené je jediným a ekonomicky výhodným řešením snesení lávky a výstavba nového přemostění. Vzhledem k tomu, že stávající nábřeží je poměrně nízké, bude třeba při návrhu nosné konstrukce vycházet z návrhového průtoku požadovaného správcem vodního toku a hledat takové řešení, ve kterém nebudou části nosné konstrukce zasahovat do průtočného profilu.“
Podle uvedené studie by měla být nová lávka realizována v horizontu 1-2 let, předpokládaná cena projektové dokumentace je 350.000 Kč bez DPH, cena nové konstrukce převýší 3 miliony korun bez DPH.
Náklady na zpracování studie činily 6.050 Kč, studie řeší kromě lávky i most před Mosilanou. Budoucí podoba lávky bude předmětem návrhu projektanta, spolupracovat na něm bude i městský architekt.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 07.11.2018
lávka u sokolovny stávající stavlávka - jedna z možných budoucích podobObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka