Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Divišovo divadlo - dokončení opravy fasády čelní strany

Začátkem prázdnin byla dokončena oprava vstupní části Divišova divadla.
V loňském roce zhotovitel odstranil původní nátěry a nesoudržné vrstvy fasády, očistil ji tlakovou vodou s koncentrátem na tenzidové bázi, vyspravil a doplnil trhliny a provedl sanační nátěr proti plísním a řasám. Poté byla plocha napenetrována a celoplošně zpevněna a došlo k nanesení vápenné omítky. Finální tenkovrstvá renovační štuková omítka vyztužená vlákny byla poslední vrstvou nanesenou v loňském roce. Poté byly práce na zimu přerušeny a pokračovalo se letos nátěrem silikátovou barvou v odstínech původní fasády. Celková výměra plochy opravené fasády je cca 360 m2, součástí díla byla výměna oplechování římsy v úrovni stropu 1. NP v délce cca 40 m. Práce dále pokračovaly vybouráním a novou betonáží tří vstupních schodišť a jejich následným obkladem z pískovce.
Investiční náklady: 585.940 Kč vč. DPH
Za vedení této investiční akce děkuji Ing. Davidu Vackovi a za technický dozor Ing. Jiřímu Stejskalovi.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 30.07.2020
po opravěpo opravěpo opravěpo opravěpo opravěpo opravěpo opravěprůběh opravprůběh opravprůběh opravprůběh opravprůběh opravprůběh opravprůběh opravprůběh opravObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka