Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Roušky jsou v nemocnicích Pardubického kraje opět povinné i pro pacienty

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v některých okresech Pardubického kraje platí ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje od 1. srpna opět povinnost nosit roušky i pro pacienty, a to jak ambulantní, tak hospitalizované.
I přes červencové rozvolnění jsou nemocniční areály jedny z mála míst, kde povinnost mít zakryté dýchací cesty trvá. Od soboty 1. srpna se tato povinnost bude vztahovat opět i na hospitalizované pacienty, dovoluje-li to jejich zdravotní stav. Pacienti si musejí nasadit roušku, pokud se pohybují po oddělení mimo svůj pokoj nebo v jiných uzavřených prostorách nemocnice. Ochranu dýchacích cest musejí nasadit také klienti nemocničních lékáren.
"Pacienty, jejich doprovody, návštěvy i další příchozí do areálu všech zařízení Nemocnice Pardubického kraje prosíme, aby do nemocnic i nadále přicházeli s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest a byli ohleduplní ke svému okolí," uvedla Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje, a dodala, že v areálech nemocnic je i nadále třeba dodržovat bezpečné rozestupy alespoň dva metry a při příchodu a odchodu ze zdravotnického zařízení si dezinfikovat ruce.
Povinnost vychází z platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 3. července 2020. Celé jeho znění je dostupné zde. I nadále tak platí, že roušky nemusí mít děti do dvou let věku a osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.

Více informací
Mgr. Kateřina Semrádová
tisková mluvčí
vedoucí oddělení komunikace a marketingu
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Tel. +420 466 011 164, mobil: +420 601 324 207
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.08.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka