Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Blíží se konec druhé splatnosti poplatku za místní komunální odpad

Upozorňujeme na konec druhé splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Druhá splatnost končí 31.08.2020.
Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte tak

• v hotovosti na pokladně finančního odboru na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dveří 30 u paní Silvie Hanákové nebo platební kartou, kancelář č. dveří 9 u paní Ludmily Rýznarové, a to v úřední dny:
Po 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: s.hanakova@zamberk.eu),
• složenkou, kterou jste obdrželi začátkem letošního roku.

Poplatek pro rok 2020 je ve výši 600,- Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1949 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 300,- Kč na rok 2020.

Pokud uplyne den splatnosti a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!

S přáním krásného léta

Silvie E. Hanáková
referent finančního odboru – místní poplatky
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 05.08.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka