Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: MŠ Čtyřlístek, workoutové hřiště

MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce části kuchyně
Rekonstrukce části kuchyně byla provedena během prázdninové odstávky školky.
Jednalo se o úpravu rozvodů elektřiny, vody a odpadů, výměnu obkladů a dlažeb a přípravu pro nerezové vybavení, které zajistila MŠ. Investiční náklady: 96.900 Kč.

MŠ Čtyřlístek – úprava sprchových vaniček
V souvislosti s nařízením, upravujícím režim mateřských škol pro přijímání dvouletých dětí k předškolnímu vzdělávání, bylo potřeba provést snížení sprchových vaniček ve všech čtyřech umývárnách. Investiční náklady: 98.800 Kč.

Lezecký kámen na workoutu, úprava stávajících prvků hřiště
K nově instalovanému lezeckému kameni u workoutového hřiště v areálu Pod Černým lesem byla doplněna dopadová plocha. Stávající prvky byly natřeny a výškově upraveny. O této akci jsme informovali včetně fotografií v ŽL 13/2018. Investiční náklady: 116.800 Kč.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 11.09.2018
kuchyňka - původní stavkuchyňka - nový stavvaničky původní stavvaničky nový stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka