Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výroba tepla v Žamberku

V roce 2011 se započalo s přípravou modernizace centrálního zásobování tepla v Žamberku. V roce 2017 Správa budov Žamberk s.r.o. předložila Radě a Zastupitelstvu města strategii jednotlivých kroků. Zadání vedení města znělo: zachovat kvalitní dodávku tepla a teplé vody a udržet cenu za vyrobený GJ.
Schválena byla postupná modernizace kotelen, kdy v první etapě bude realizována kotelna čp. 990 a projektována kotelna „U Žirafy“ čp. 1375.

Modernizace kotelny v Klostermannově ulici čp. 990
Dne 9. července 2018 Správa budov započala rekonstrukci kotelny čp. 990, vytápějící sídliště U Polikliniky a domy v ulici Vrchlického. První dva týdny modernizace byly zahájeny demontáží nepotřebného potrubí a zastaralé technologie. Období prvních deseti dnů bylo pro naše zaměstnance fyzicky náročné, za jejich práci děkujeme. V této fázi bylo z kotelny vyřezáno a odvezeno 6 tun železa, včetně jednoho 3,5 tuny vážícího ocelového kotle, který je nyní nahrazen novým kondenzačním kotlem značky Buderus. O doplňování systému topnou vodou se bude starat expanzní automat značky Olymp doplněný o úpravnu vody. Po našich zaměstnancích nastoupila na další odborné práce topenářská firma, která do připravených prostor nainstalovala nová technologická zařízení a propojila je se stávajícím systémem. Dále v práci pokračovali elektrikáři, kteří provedli nové rozvody elektroinstalace, včetně výměny hlavního rozvaděče. Celková výměna technologie proběhla za chodu kotelny, která vyráběla a dodávala teplou užitkovou vodu uživatelům bytů. Přerušení dodávky teplé vody trvalo pouze 3 dny. Naše práce nekončí ani začátkem září. Nyní bude celý systém „oživen“ a dále budeme pracovat na vyvážení celé topné soustavy. Děkujeme všem obyvatelům za vstřícnost a pochopení při omezení dodávky teplé vody. Pro naše odběratele tepelné energie máme pozitivní zprávu – známe cenu vyrobeného GJ za minulé období. Celkem bylo vyrobeno a odebráno zhruba o tisíc GJ méně než v předcházející sezoně, a i přesto jsme udrželi cenu, která činí 563 Kč/GJ. Vývoj cen na trhu stále stoupá, ale díky modernizaci kotelen bychom měli pro naše odběratele udržet stávající cenovou hladinu.
Správa budov Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 11.09.2018
kotelnakotelnaObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka