Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Stavba PPO k 20.6.2018

Zastupitelstvo města na svém jednání 19.6.2018 rozhodlo o pokračování stavby "Protipovodňových opatření, Divoká Orlice, Žamberk".
Pokračování stavby PPO
Prakticky od počátku roku 2018 je nastolena v Žamberku otázka pokračovat, přerušit či úplně zastavit stavbu protipovodňových opatření (dále PPO) podél Divoké Orlice. Na výstavbu PPO uzavřelo město smluvní vztahy s Povodím Labe s.p. a Ministerstvem zemědělství a zde stanovená ujednání je povinno plnit. Je nutné si uvědomit, že stát nám poskytuje 85% dotaci na tuto stavbu a město tedy muselo přistoupit na dané dotační podmínky. Bez této podpory by nebylo schopno tuto stavbu realizovat. Po výběru nového zhotovitele stavby byla předložena městu nová smlouva o financování akce, kterou bylo potřebné schválit, pokud město nechtělo hradit celkové navýšení nákladů z vlastního rozpočtu, ale pouze 15% jako spoluúčast.
Zastupitelstvo města na svém jednání 19.6.2018 schválilo výše uvedenou smlouvu a dalo tak souhlas s pokračováním stavby. Dovolím si tvrdit, že zvítězil zdravý rozum a snaha v první řadě ochránit občany města, kteří mají trvalý pobyt v záplavovém území. V opačném případě, zastavením celého projektu by to byl nemalý zásah do pokladny města na úkor jiných akcí a pravděpodobně by akce protipovodňová opatření v Žamberku nebyla realizována.
V nejbližších dnech by firma MADOS MT s.r.o. měla převzít staveniště a zahájit práce na výstavbě PPO. V první řadě dokončí již rozestavěné úseky, hlavně pak na levém břehu níže železného mostu. V dokumentaci stavby požaduje město od Povodí Labe zkvalitnění a konkretizaci plánu výsadby.
Vím, že rozestavěná stavba, činnost speciální techniky a stav dotčených prostorů sebou ponese do konce roku 2019 určitá omezení, problémy a vizuální nestandard, ale to je úděl téměř každé stavby. Proto žádám o toleranci a pochopení. Za 3 až 5 let po dokončení PPO bude jistě tato část Žamberka opět v „dobré kondici“ a s aktivem navíc, které ochrání město minimálně před povodní, která zde byla v r. 1997.

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a kriz. řízení
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 20.06.2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka