Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Přerušení dodávky elektřiny dne 1., 2., 3. července 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., informujeme o plánovaném přerušení dodávek elektřiny dne 1. července, 2. července a 3. července 2020.
01.07.2020 (10:00 - 12:00)
Albertova: 392
Albertovo náměstí: 348, 360, 372, 383, 385, 386, 388, 390, 391, 393, 474, č. 373R
Brorsenova: 382, 387, 467
Husovo nábřeží: 121, 342, 343, 344, 347, 349, 350, 376, 378, 382, 395, 398, 399, 400, 401, 452, 544, 635, 649, 650
Máchova: 372, 374, 379, 381, č. 375
Orlická: 377, 380, 1101, 1102, 1103, 1104, 1266
Pod Sanatoriem: 351, 476
Terezy Svatové: 394, 396, 397, parc. č. 1298

01.07.2020 (12:30 - 14:30)
Klostermanova: 1519
Na Rozárce: 915, 982, 983, 984, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1174, 1175, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1372, 1404, 1405, 1498, 1521, 1550, 1551, parc. č. 2338/19,20, č. 1120U, č. 1121U
Žamberk: parc. č. 2406/4

02.07.2020 (07:15 - 11:00)
Komenského: 538, 546, 548, 560, 563, 591, 628, 707, 758, 1136, parc. č. 807
Kostelní: 59, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 128, 446, 663, 766, 913, 1257, 1284, 1395, č. 1285 U
Mánesova: 69, 71, 222, 604, 610
Masarykovo náměstí: 60, 61, 62, 63, 64, 181, 925, č. 61U
Nádražní: 48, 51, 53, 54, 55, 56, 468, 500, 550, 554, 833, č. 500U
Vrchlického: 161, 574, 578, 579, 594, 709, 788, 789

02.07.2020 (11:30 - 15:00)
28. října: 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 547, 561, 562, 581, 588, 623, 713, 936, 1144
Na Lindrách: 23, 423, 427, 429, č. 331/3
Nádražní: 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 50, 76, 434, 439, 537, 596, 763, 764, 935, 1389, parc. č. 314/3, parc. č. 308/1,4642
Náměstí Gen. Knopa: 942

03.07.2020 (07:15 - 10:00)
B. Němcové: 1308, 1309
Fučíkova: 843, 844, 883, 884, 885, 886, 1147, 1210
Nádražní: 511, 540, 568, 753, 1138, 1139, 1403, 1499, 1503
SNP: 1310, 1311, 1346, 1348, 1349, 1350
Tylova: 658, 750, 772, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 1139, 1244, 1294, 1303, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1329, 1344, 1352, 1361, 1368, 1501, 1502, parc. č. 664/103, parc. č. 3693/1
U Velorexu: 1301, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1313, 1342, 1343, 1345, 1347, 1351, 1353, 1354, 1355, parc. č. 686/19
Velký Hájek: 1526, 1527, 1528, 1529, 1552, 1553, parc. č. 2144/8, parc. č. 2156/6

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na níže uvedeném odkazu.
Škodová Monika, Mgr. | dne 11.06.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka