Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zkontrolujte platnost občanského průkazu

S koncem nouzového stavu již nejsou neplatné doklady ostatními subjekty uznávány k prokázání totožnosti.
V souvislosti s ukončením nouzového stavu, který byl na území České republiky vyhlášen usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví spojeného s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2, a taktéž v návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 19. 3. 2020, na jehož základě bylo umožněno občanům po dobu nouzového stavu prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020, si Vás dovolujeme vyzvat k bezodkladné výměně těchto neplatných dokladů.
S koncem nouzového stavu již nejsou neplatné doklady ostatními subjekty uznávány k prokázání totožnosti. Současně také z důvodu blížící se letní sezóny, která v případě obnovení cestování pravděpodobně přispěje ke zvýšenému zájmu občanů o vydání cestovního pasu, dojde k vyššímu riziku tvorby front na jednotlivých úřadech.
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru správního a dopravy
Pálková Edita, Bc. | dne 18.06.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka