Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Upozornění pro výběr poplatků za místní komunální odpad

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 číslo 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, je do odvolání
pozastaven příjem hotovostních plateb za místní komunální odpad.
Poplatek je možné uhradit pouze bezhotovostně převodním příkazem na účet města Žamberka vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 19-1321320309/0800.
Variabilní symbol platby vám sdělí Bc. Silvie Elizabeth Hanáková, referentka finančního odboru, telefonní číslo: 465 670 262.
Dle Čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je splatnost poplatku stanovena ve dvou stejných splátkách splatných v termínech do 30.4. a 31.8. příslušného kalendářního roku.

Žamberk, 5.1.2021
Ing. Eva Janotová
vedoucí finančního odboru MěÚ Žamberk
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 05.01.2021
Ke stažení:

Dokument: Upozornění pro občany | soubor: 46697.pdf | velikost: 0.1 MB   - Upozornění pro občanyObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka