Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Zahájení stavby „Obnova střechy radnice čp. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk“

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat, že od pondělí 6. dubna 2020 bude zahájena stavba „Obnova střechy radnice čp. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk“.
Stavba bude probíhat bez přerušení provozu městského úřadu od dubna do září 2020. Nejprve bude okolo budovy radnice postaveno lešení, které bude z bezpečnostních důvodů kryté sítěmi. Jedná se však o práce na střeše, a proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí budovy. Zároveň prosíme o shovívavost a trpělivost během realizace celé rekonstrukce. Děkujeme.
Jedná se o 1. etapu celkové obnovy střechy budovy radnice, která je v havarijním stavu (při větru se uvolňují hliníkové šablony). Stávající střešní plášť z hliníkových šablon bude demontován, poté bude sanována konstrukce krovu, kdy poškozené a napadené prvky budou vyměněny. Nový střešní plášť bude proveden do úrovně těsného podstřeší – celoplošné bednění s překrytím folií v červené barvě. Těsné podstřeší musí být instalováno z důvodu nízkého sklonu střechy pod budoucí krytinu prejzovou. Součástí je také nové provedení skleněné výplně střešního světlíku (replika stávajícího). V tomto stavu bude střecha vodotěsná a bezpečná při větru. Prejzová krytina se z důvodu velké finanční náročnosti bude realizovat v další etapě.
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, MěÚ Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.04.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka