Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pozvánka na veřejné projednání projektu „Macharova a Chelčického“

Na základě podnětů občanů a vzhledem k neuspořádanému parkování v lokalitě bylo schváleno zpracování projektu „Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova a Chelčického“.
Součástí projektové dokumentace bude rekonstrukce komunikace a stávajících chodníků, návrh nových chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst a jejich uspořádání, umístění městského mobiliáře (lavičky, zpevněné plochy, případně herní a jiné prvky) s ohledem na potřeby a přání obyvatel, veřejná zeleň, umístění kontejnerových stání a nové veřejné osvětlení. Projektant obdržel zadání a po první konzultaci připravuje dvě varianty možných řešení, které bychom chtěli občanům představit na veřejném projednání, které se bude konat ve středu 19. února 2020 v 16:00 hodin v malé zasedací síni v budově Městského úřadu Žamberk, Nádražní čp. 833, 2. patro.
Občany, kteří se k projektu chtějí vyjádřit a uplatnit své nápady či připomínky, srdečně zveme. V letošním roce bychom chtěli projekt dokončit a vyřídit územní a stavební povolení, aby byl připraven k realizaci. Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 10.02.2020
zájmové územíObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka