Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

TALENT 2020 nominace

Vážení ředitelé škol, vedoucí kroužků a trenéři!
I za letošní rok bychom rádi ocenili úspěšné děti a mládež, kterým se podařilo v roce 2020 dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti sportu, kultury a jiných školních či zájmových vědomostí.
Podmínky pro nominace: nominováni mohou být děti a mládež do 19 let (případně i vyššího věku, pokud je nominovaný stále studentem dané střední školy či učiliště) s trvalým bydlištěm v Žamberku nebo reprezentující některou z žambereckých škol, klubů či kroužků. Nominováni mohou být jednotlivci, skupiny i celé týmy.

Budeme velice vděční, pokud nám zašlete své nominace, a to nejpozději do pondělí 4. ledna 2021 na email kultura@zamberk.eu. U všech nominovaných dětí prosím uveďte celé jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, školu, kterou navštěvují, jméno trenéra/vedoucího, název kroužku/soutěže/olympiády. U celých týmů prosím uveďte jmenný seznam všech členů, název kroužku/sportu a kontaktní osobu. U každé nominace je potřeba přiložit stručný přehled dosažených úspěchů.

Předem velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s vámi při slavnostním večeru!

Kateřina Suchomelová, kultura a občanské záležitosti
Suchomelová Kateřina , Ing. | dne 30.11.2020
Talent 2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka