Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města v roce 2020

Dne 3. prosince 2019 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet na příští rok. Dovolte, abychom vás seznámili s plánem investic.
Začátkem roku dokončíme rozpracovanou rekonstrukci budovy v Nádražní ulici čp. 833 (Městský úřad Žamberk, Česká pošta, Úřad práce), kde již v prosinci proběhla částečná kolaudace a původní prostory městského úřadu se vrátily do provozu. Dokončena bude také rekonstrukce přírodovědné učebny s laboratoří v ZŠ 28. října.
Proběhlo předání staveniště a zhotovitel provádí potřebnou přípravu k zahájení prací na rekonstrukci podhledů a osvětlení tělocvičných sálů, sociálních zařízení a střechy tělocvičny „U Žirafy“.
Na jaře započnou práce na chodníku, opěrné zdi a veřejném osvětlení v Zámecké ulici (levá strana podél komunikace I/11 směrem z Masarykova náměstí k odbočce na Kunvald, cca po pěší rampu).
Nově budeme vyhlašovat veřejnou soutěž pro výběr zhotovitele rekonstrukce střechy radnice, která by se postupně v několika etapách měla navrátit k původní prejzové krytině.
Řešit budeme komplikovanou situaci s lávkou u sokolovny, kde došlo k problémům s projektovou přípravou. Po dokončení projektů proběhne rekonstrukce nových prostor pro Informační středisko a jeho přestěhování na Masarykovo náměstí do blízkosti radnice. V plánu je i rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic a také velmi dlouho očekávaná rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu, kde čekáme na dokončení projektu. Centrum sociální péče dostane nová parkovací stání pro služební vozidla.
Projekčně je připravena rekonstrukce tenisové haly. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci z MŠMT.
Projektová příprava: Byla dokončena dokumentace pro rekonstrukci koupaliště, probíhá příprava poslední etapy parkovacích stání u polikliniky a s vybraným projektantem proběhne jednání o nové podobě skateparku u Penny marketu. Projekčně zahajujeme také řešení komunikace, chodníků, parkovacích a ostatních ploch včetně VO v Macharově ulici. Čeká nás také příprava plánované modernizace chodníků a VO v ulici Draha a projekt rekonstrukce mostu U Hauptmannů (před příjezdem k ČOV).
Vzhledem k negativnímu vývoji podpory výstavby zimního stadionu zastupitelstvo schválilo projektové oddělení etapy výstavby a dále se budeme zabývat možnostmi zajištění provozování a zlepšení podmínek na tomto sportovišti prozatím bez dotační podpory.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.01.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka