Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města

Výměna vchodových dveří v ZŠ 28. října
Dvoje původní vchodové dveře ze dvora školy byly vyměněny za hliníkové. Nové výplně jsou vybaveny bezpečnostními tepelně izolačními dvojskly a profily s přerušeným tepelným mostem.
Investiční náklady kompletní dodávky včetně vybourání stávajících výplní a luxferů a stavebních přípomocí byly 81.070 Kč.

Výměna oken a vchodových dveří v objektu bývalé speciální školy (čp. 550)
Také v prostorách pedagogicko-psychologické poradny byly vyměněny výplně otvorů. Dvě dvoukřídlá okna do Nádražní ulice, jedno jednokřídlé okno do zahrady školní družiny a vchodové dveře do poradny nahradily plastové výplně v dekoru již dříve měněných otvorů. Cena kompletní dodávky: 90.840 Kč.

Ing. Lenka Fránková, REUP
Škodová Monika, Mgr. | dne 16.11.2019
nový stavnový stavpůvodní stavpůvodní stavnový stavObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka