Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace Finančního úřadu Žamberk

Upozornění pro poplatníky, u kterých došlo v r. 2019 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí, že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění, povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2020
V územní působnosti FÚ Žamberk došlo v roce 2019 k revizi KO a pozemkovým úpravám těchto k.ú.:
Jamné nad Orlicí
Králíky
Klášterec nad Orlicí
Mlýnice u Červené Vody
Mlýnický Dvůr

Ing. Miroslav Buryška
ředitel odboru ÚP
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360
564 01 Žamberk
Borovičková Kamila, Bc. | dne 02.12.2019
Ke stažení:

Dokument: DNV | soubor: 43191.pdf | velikost: 0.61 MB   - DNVObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka