Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Senior fitness park u Centra sociální péče

Na základě žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami a Centra sociální péče byly po schválení radou města instalovány a při příležitosti veletrhu sociálních služeb dne 13.9.2018 slavnostně uvedeny do provozu prvky pro posilovací cvičení seniorů.
V parku, v blízkosti řadových garáží u ulice Pod Sanatoriem, je umístěna do prostředí lesoparku příjemně zapadající sestava pro procvičení celého těla a podélnou i příčnou masáž zad. Cvičit zde může až 10 osob zároveň, prvky jsou určeny nejen obyvatelům CSP a členům SPCCH, ale i veřejnosti. Fitness park je zakomponován do výše uvedené koncepční studie.
Investiční náklady: 216.300 Kč
Bohužel došlo k nepříjemné situaci, kdy již před slavnostním přestřižením pásky navštívil toto místo vandal, který zde zanechal svou stopu a velký nepořádek. Žádáme návštěvníky veřejných prostor ve městě, aby si uvědomili náročnost a nákladnost těchto zařízení, neničili je a pomohli nám o ně a jejich okolí pečovat. Děkujeme!
Během září bude dokončeno nové parkoviště naproti kostelu sv. Václava, následně ještě před příchodem zimy chodníky v ulicích Mánesova, Komenského a 28. října.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.10.2018
fitnessfitnessfitnessObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka