Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Tříkrálová sbírka 2018

Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou odezvou. V orlickoústeckém okrese se vybralo do 586 pokladniček 2.894.503,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n. Orl.
Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého okresu více než dva tisíce dobrovolníků, aby přinesli lidem devadesáti obcí a měst přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B požehnání jejich příbytků. I letos viděli koledníci radost ve tvářích starých lidí nebo úžas v očích malých dětí.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale názorovým příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se každý svým dílem zapojuje už 18 let. Vedle finančního přínosu má tato akce velký význam společenský, neboť přispívá k upevňování dobrých mezigeneračních vztahů v obcích.

- Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na webu Oblastní charity www.uo.charita.cz
- Pro koledníky a asistentky TS je na poděkování přichystáno divadelní představení Větrná pohádka, 27. února 2018 v 18h. v Orlovně Letohrad-Orlice.

Iva Marková, oblastní charita Ústí nad Orlicí
tel. 734 769 713
www.uo.charita.cz
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 29.01.2018
Ke stažení:

Dokument: Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 | soubor: 36466.pdf | velikost: 0.47 MB   - Výsledky Tříkrálové sbírky 2018Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka