Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – odbočování na křižovatce

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) musí řidič při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.

V této souvislosti dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o silničním provozu znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Pozn.
Jestliže je křižovatka, kdy hlavní pozemní komunikace směřuje vpravo a vedlejší komunikace vede přímým směrem, řidič jedoucí po hlavní pozemní komunikaci vždy dává znamení o změně směru jízdy vpravo.
Štrup Ivo, Bc. | dne 02.02.2018
Znamení o změně směru jízdy na křižovatceZnamení o změně směru jízdy na křižovatceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka