Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Ohlédnutí za vzpomínkovou akcí Přísahali republice

V sobotu 31. srpna 2019 město Žamberk oslavilo 75. výročí seskoku paraskupiny BARIUM a 110. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa.
Vzpomínková akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a klubem vojenské historie Rotou Nazdar.

Sobotní program zahájila projížďka kolony dobových vojenských vozidel ulicemi města se zastávkou na Masarykově náměstí. Již od 9 hodin se na radnici scházeli čestní hosté, rodinní příslušníci spolupracovníků Baria i zástupci významných organizací. V obřadní síni je přivítal starosta města Oldřich Jedlička.
Následovaly pietní akty u pomníku gen. Josefa Knopa a u pamětní desky paraskupiny BARIUM v osadě Polsko před usedlostí rodiny Žabkových. Čestnou stráž drželi členové klubů vojenské historie v dobových uniformách Rota Nazdar, Četnická pátrací stanice Pardubice a 4. prapor úderný. Slavnostní projevy pronesli: starosta města Žamberka Oldřich Jedlička, senátor Parlamentu České republiky Petr Šilar, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, badatel specializující se na paradesantní skupiny a odboj Vladislav Severin a paní Věra Nývltová, rozená Vachková, která je poslední pamětnicí vzpomínaných událostí a dcerou významného spolupracovníka paradesantní skupiny BARIUM pana Václava Vachka.
Odpolední část oslav se konala v areálu Pod Suticí, kde byly rozloženy tábory klubů vojenské historie zabývající se historií Československé armády. Hlavní část odpoledne byla věnována ukázkám výcviku jak naší obrněné brigády ve Velké Británii, tak našich jednotek na východní frontě včetně kompletně vybaveného parašutisty připraveného k vysazení do okupované vlasti. Chvílemi na sluch náročnější, ale velmi atraktivní pro diváky byly střelby z protitankového děla, kanónové houfnice, kulometu Vickers a dalších. Nechybělo ani vyžití pro děti v podobě poznávacích soutěží, kuličkové střelnice nebo herního stanu. Pro návštěvníky bylo připraveno různorodé občerstvení. Velmi pozitivně byla vnímána stylová kavárna dokonale korespondující s dalším programem, kterým byly módní přehlídky s názvem „Prvorepubliková móda“. Návštěvníci tak mohli zhlédnout průřez módy z let 1914-1945. Večer už patřil swingu a Big bandu ZUŠ Petra Ebena vedenému Honzou Hovorkou. Jejich hostem pak byla muzikantka a finalistka The Voice Česko Slovensko Eliška Urbanová. Děkujeme za nádherný hudební zážitek!
Sobotní oslavy zakončilo promítání snímku Cesta domů v biografu v dobovém táboře klubů vojenské historie. To byla závěrečná tečka za oslavami, kterým přálo krásné letní počasí, a věříme, že si je všichni přítomní užili. Děkujeme všem hostům, kteří přijali pozvání města Žamberka, Pardubickému kraji a Československé obci legionářské, klubům vojenské historie a návštěvníkům, kteří se této vzpomínkové akce účastnili a uctili tak památku členů paraskupiny BARIUM a genmjr. in memoriam Josefa Knopa. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách a samotné realizaci oslav, děkujeme Martinu Mimrovi, který celé oslavy moderoval, a Rotě Nazdar, jež se stala nedílnou součástí a pilířem této vzpomínkové akce.
Faltusová Zuzana | dne 10.09.2019
Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Přísahali republice 2019Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka