Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy - 13. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 třináctý ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro všechny školy, které mají sídlo v Žamberku.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou přílohou tohoto článku, případně lze o ně požádat na odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Žamberk.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu, zavést trvalý systém separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, a také zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY, DOSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A NÁPOJOVÉ PLECHOVKY.

Novinkou letošního ročníku je možnost třídit a odevzdávat v rámci soutěže také nápojové plechovky a drobné kovové odpady, např. víčka od jogurtů. Pravidla soutěže jsou upravena tak, aby byla co nejvíce spravedlivá pro všechna školská zařízení, a to podle průměru odevzdaných druhotných surovin na jednoho žáka školy. Od tohoto ročníku soutěže je také zrušena kategorie „papíru dle celkového nasbíraného množství“, kterou vyhrávaly základní školy s vyšším počtem žáků.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů, drobných elektrospotřebičů a nápojových plechovek). Nasbírané množství se bude opět během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude koncem školního roku zveřejněna na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také publikovány v Žamberských listech. Starý papír ze školních sběrů a drobné kovové obaly vykoupí za smluvní ceny společnost Suroviny Plundra s.r.o., v provozovně v Nádražní ulici č.p. 1560. Dosloužilá elektrozařízení převezmou pracovníci TS ŽAMBERK s.r.o. do sběrného dvora v Zemědělské ulici. Děti se svými rodiči mohou předat papír, hliníkové plechovky a staré elektro nejen ve škole, ale také přímo v těchto provozovnách dle otvírací doby kterýkoli den včetně soboty. Pokud nahlásí, že odevzdané druhotné suroviny jsou do "soutěže škol", bude jim vydán doklad o předaném množství a případná finanční odměna za papír.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2019/2020. Do 16. června 2020 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánku na slavnostní vyhodnocení. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny ceny.
Hovádková Alena, Ing. | dne 12.09.2019
Ke stažení:

Dokument: Pravidla soutěže škol - 13. ročník | soubor: 42466.pdf | velikost: 0.16 MB   - Pravidla soutěže škol - 13. ročník
Dokument: Přihláška do soutěže škol - 13. ročník | soubor: 42467.pdf | velikost: 0.1 MB   - Přihláška do soutěže škol - 13. ročníkObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka