Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Pardubický kraj zahájí v říjnu příjem žádostí o kotlíkové dotace

Popáté bude Pardubický kraj vyřizovat žádosti o poskytnutí kotlíkových dotací. Ty slouží k výměně starých zdrojů tepla za nový, ekologický zdroj.
Pro žadatele se ve vybraných městech kraje uskuteční v září semináře k podmínkám předkládání žádostí a poskytnutí dotace. „Výměna kotlů na pevná paliva je bezesporu přínosem pro přírodu i obyvatele Pardubického kraje. Nikdo z nás si nepřeje kouřící komíny. Kotlíkové dotace tak výraznou měrou přispívají ke zlepšení životního prostředí. V letošním roce jsme připravili již pátou výzvu a pro žadatele je tak připraveno 176,4 milionů korun. První peníze mohou úspěšní žadatelé 5. výzvy dostat již na jaře v příštím roce,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostupné na webových stránkách Pardubického kraje. Žádosti bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již od 4. září 2019. Příjem žádostí bude zahájen dne 8. října 2019 v 6:30 hod. a ukončen bude 30. října 2020. Úspěšní žadatelé musí zrealizovat výměnu kotle a předložit závěrečné vyúčtování do deseti měsíců po podepsání smlouvy. „Dotace se bude týkat výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech na území Pardubického kraje. Nahradit je bude možné kotli na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelnými čerpadly, plynovými nebo kondenzačními kotli,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Výše podpory se bude pohybovat v závislosti na novém tepelném zdroji od 95 do 120 tisíc korun. Ta může být dále navýšena o 7,5 tis. Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (seznam prioritních obcí tvoří přílohu výzvy). „Veškeré informace najdou žadatelé o dotaci na webových stránkách Pardubického kraje, všechny obce od nás obdrží e-mailem informaci o vyhlášené výzvě. Připraveni jsme na telefonické, emailové i osobní konzultace. Součástí publicity budou i semináře pro žadatele, konat se budou vždy v jednom městě každého okresu Pardubického kraje,“ informovala Hana Štěpánová. Semináře se budou konat: 9. září Svitavy, 11. září Pardubice, 16. září Letohrad a 17. září Hlinsko. Podrobné informace lze najít na: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Tisková zpráva Pardubického kraje
Škodová Monika, Mgr. | dne 16.09.2019
kotlíkové dotaceObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka